Karolinska Translationell Dermatologi

Karolinska Translationell Dermatologi är en forskningsenhet på Karolinska Sjukhuset där
vi bedriver forskning inom hudsjukdomar. Enheten är ett samarbete mellan Karolinska Sjukhuset och Karolinska Institutet.

Målet med vår forskning är att med hjälp av olika metoder i detalj kartlägga vad som sker i huden vid olika hudsjukdomar och hur detta påverkas vid behandling. Detta för att kunna förbättra framtida diagnostik och behandling av båda vanliga och ovanliga tillstånd som kan drabba huden. Vår vision är att resultaten skall bidra till en mer individanpassad handläggning av hudsjukdomar i framtiden.


På enheten bedrivs flera studier. Läs mer om våra pågående studier under fliken aktuella studier eller klicka på studiens namn nedan.

I denna studie rekryteras patienter med böjveckseksem för behandling med studieläkemedel.

I denna studie rekryteras patienter med psoriasis (med inslag av eksem) för behandling med studieläkemedel.

I denna studie rekryteras patienter med olika hudsjukdomar för provtagning och uppföljning.